لیست قیمت

  • خرید کامل نرم افزار : 25 میلیون تومان
  • اجاره پنج ساله نرم افزار با امکانات کامل : 800,000 تومان
  • اجاره سالیانه نرم افزار با امکانات کامل : 200,000 تومان
  • قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش فاکتور منظور گردیده است معتبر می باشد.
  • مبلغ بیعانه جهت نصب و راه اندازی پورتال 70,000 تومان می باشد.
  • درصورتیکه هاست و دامنه خریداری کرده باشید مبلغ آن قابل برگشت نمی باشد.

پیگیری درخواست ها